Välkommen till forskargruppen Bo i Gemenskaps hemsida!

 
 

Vi träffades första gången 1976 - eller var det 1977? Vi var en grupp på tio kvinnor, forskare, journalister och arkitekter. Vi letade efter ett någorlunda annorlunda sätt att bo där vi både hade en privat bostad men också gott om gemensamma utrymmen. Vi såg samarbete i vardagen som en bas för gemenskap, en bättre uppväxtmiljö för våra barn, hushållning med resurser och en möjlighet till ett roligare och rikare liv.


Vi beslöt oss för att ta reda på hur ett sådant boende skulle kunna se ut. Med stöd av Statens Råd för Byggnadsforskning (och mycket egna arbetsinsatser) blev det flera forskarrapporter och böcker, många studiebesök och studieresor i Sverige och i Europa. Som i sin tur resulterat i nya artiklar, föredrag och nya kontakter.


Vi bor fortfarande inte tillsammans, men vi har fortsatt att träffas under alla år. Vi har besökt nästan alla kollektivhus och bogemenskaper i Sverige, många i Danmark, varit i Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna och England. Några av oss har besökt Japan och USA. Andra har varit i Spanien, Italien, Frankrike och Österrike. Vart vi än har rest har vi besökt kollektivhus/bogemenskaper/cohousing projects/Wohnprojekte/Centraal Wonen/Gemeenschappelijk Wonen dvs olika boendeformer som alla har både privata bostäder och gemensamma utrymmen och där de boende samarbetar.

Överallt har vi sett hur en idé kan utformas på många olika sätt och ändå fungera bra, ja till och med mycket bättre än vanliga boendeformer. Varför har inte fler fått möjlighet att bo bra tillsammans?


2011-09-26 Illustration Inger Blomgren Larsson i skriften ”Vi bor för att leva”